SERTIFISERING AV VINDUER OG DØRER

Alle ønsker seg vinduer og dører av høy kvalitet som er tilpasset norske forhold. Hva innebærer de forskjellige sertifiseringene?


CE-merking

Det er idag krav om at alle EU-land skal CE-merke sine vinduer og dører. Det betyr at produktene følger europeisk standard og energikrav.
CE-merkede vinduer og dører forteller at produktene er i samsvar med byggevareforordningen. Byggevareforordningen gjelder for hele EØS-området. CE-merking er obligatorisk f.o.m. 1. juli 2013. For å få denne godkjenningen må produktene gjennomgå omfattende testing av blant annet: regntetthet, vindtetthet, varmeisolasjon, barnesikring og i tillegg tilfredsstille krav til tilvirkningsmaterialer.

Hvordan ser jeg at vinduet er CE-merket?

Alle CE-merkede byggevarer skal ha CE-merket på selve varen eller på en etikett. Dersom det ikke er mulig, påføres CE-merket emballasjen eller følgedokumentene. CE-merkingen skal være lett synlig, lett leselig og skal ikke kunne fjernes.


image

CE-merking av vinduer sørger for god kvalitet på dine nye vinduer og dører. Sørg for at du handler vinduer fra en produsent som leverer CE-merkede produkter


Norsk dør- og vinduskontroll - NDVK

I tillegg til kravet om CE-merking, har vi i Norge også muligheten til å få produktene sertifisert av NDVK. Dette er en frivillig sertifisering som ble etablert for å sikre kvaliteten på produksjon av vinduer og dører. Denne ordningen ble etablert før kravet om å CE-sertifisere produkter, og har som formål å tilpasse seg standarder og regler innen EØS-området. Begge disse sertifiseringen stiller strenge og relativt like krav til produksjonsprosessen og kvaliteten på produserte produkter. For øyeblikket er det kun NDVK-sertifiserte vinduer og dører som er anbefalt av ENOVA.