Hva er u-verdi?

U-verdi er noe man må kjenne til hvis man vurderer å skifte vinduer. Men hva betyr U-verdi, og hvorfor er det viktig å vite hvilken U-verdi vinduene har?


U-verdi sier noe om en flates evne til varmeisolering. Jo lavere U-verdien er, jo bedre isoleringsevne har flaten. Høye verdier betyr stor varmeledning og dårlig isolerende evne. U-verdi brukes til å angi isolasjonsevnen til vinduer og andre bygningsdeler, som gulv og tak.

En enkel vindusrute har typisk en U-verdi på ca 5, et tolagsvindu på ca 1,1, mens et trelagsvindu kan ha U-verdi ned mot 0,7. Enova anbefaler trelagsvinduer med U-verdi på 1,0. I forskriftene for nybygg fra 2010, anbefales det at vinduene har en U-verdi på max 1,2.


image

U-verdien på et vindu skal betegne isoleringsevnen til hele vinduet, inkludert karm og ramme. Bare glasset har gjerne en lavere U-verdi enn hele vinduet, men hele vinduet skal altså være under 1,2 etter de nye forskriftene.


Hvorfor er U-verdi viktig ved valg av vinduer?

Vinduer med god varmeisolerende evne er en fordel for både økonomi og miljø. Behovet for oppvarming reduseres. Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over 40 % av boligens totale varmetap gjennom ytre flater.

På 60-70-tallet anga byggeforskriftene krav om vinduer med U-verdi på 2,6. Har du vinduer fra denne tiden, vil det lønne seg å skifte til nye energieffektive vinduer. Vinduer fra 80-tallet har gjerne også en U-verdi på rundt 2,5. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal.

I værutsatte områder med mye vind, er det ekstra mye å hente ved å skifte vinduer. Vind på rutene kan redusere U-verdien med opptil 15 %.


Unngå å bli lurt

Dessverre er det noen useriøse aktører på markedet som kun oppgir u-verdien til glasset, slik at de fremstår vesentlig bedre enn hva de faktisk leverer. Vi har laget en kjøpshjelp, som hjelper deg å sammenligne priser og kvalitet.

Lykke til med vindushandelen!