Rømningsvei

Hvilke krav stilles til vinduer som skal brukes som rømningsvei i bolig?


Rømningsveiene skal til enhver tid dekke behovet for forsvarlig rømning. Adkomst til rømningsvei skal kunne skje uten hindringer. Fra enhver branncelle for varig opphold skal det være minst to rømningsveier.


image

I rom med rømningsvindu skal summen av vinduets fri høyde og bredde være minst 1,5 m. Samtidig skal innvendig vindusåpning være minimum 60 cm høyde og 50 cm bredde. Slikt vindu eller balkong skal i underkant være høyst 5 m over planert terreng eller være tilgjengelig fra brannvesenets redningsmateriell.


Åpningsmekanismen på vinduer som skal regnes som rømningsvei må være lett å bruke i rømningssituasjoner.


Les mer på dsb.no