DUGG - GODT ELLER DÅRLIG TEGN?

Dugg på vinduene kan være et dårlig tegn - eller et tegn på at du har vinduer av god kvalitet. Hvordan vet du forskjellen?image

Det første du må se etter er hvor det dugger. Vinduer med god isolasjonsevne dugger ofte på utsiden en tidlig vintermorgen. Dette er kondens som oppstår fordi det er liten varmeoverføring til utsiden av glasset, og glassflaten er kjølig mot uteluften.

Dugg på innsiden, derimot, er sjelden gode nyheter. Det kan være dårlig ventilasjon i rommet som er årsaken, eller det kan være vinduene som isolerer for dårlig. Fuktige vinduer og vinduskarmer kan over tid både skade treverket rundt vinduet og være uheldig for inneklimaet.

Det siste alternativet er dugg mellom vindusrutene. Dette skyldes sannsynligvis at forseglingen mellom glassene ikke er tett. På et gammelt vindu vil det i de fleste tilfeller bety at bytte til et moderne vindu er på tide. Er vinduet nytt, er dugg mellom rutene grunn til reklamasjon.